Źródła finansowania

Projekt „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach” jest współfinansowany przez:

  • Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)