Promocja projektu INFONANO

w tym jego wizualizacja jest realizowana, jest realizowana zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” .

W ramach promocji projektu INFONANO jak dotychczas wykonano następujące działania szczegółowe:

 • Tematyczne strony internetowe :
 • Działalność INFO NANO FAN CLUBU na stronie www.infonanofanclub.pl, skupiającego kandydatów na studia zainteresowanych Nanotechnologią, Inżynierią Materialową oraz Informatyką Stosowaną. W ramach INFO NANO FAN CLUBU prowadzona jest szeroko zakrojona akcja promocyjna (systematyczne przesyłanie merytorycznych informacji za pomocą poczty elektronicznej kandydatom na studia na temat kierunków współfinansowanych w ramach projektu INFONANO oraz procedur związanych z ubieganiem się o studia, przekazywanie informacji o przedsięwzięciach promocyjnych oraz imprezach organizowanych dla kandydatów na studia, m.in.: organizowanych specjalnych spotkaniach członków INFONANO FAN CLUB, cyklu autorskich wykładów oraz praktycznych zajęciach pokazowych w wybranych laboratoriach Instytutu adresowanych do kandydatów na studia, posiedzeniach i spotkaniach Studenckich Kół Naukowych, w których członkowie INFONANO FAN CLUB będą mogli brać bezpłatny udział, konkursach z nagrodami i specjalnych inicjatywach promocyjnych adresowanych do kandydatów na studia);
 • Druk pierwszej edycji Informatora dla kandydatów na studia Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi makrokierunków: „Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach” oraz „Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych”
 • Płyta CD: Informator dla kandydatów na studia Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi makrokierunków: „Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach” oraz „Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych”
 • Akcja promocyjna (prezentacje kierunków, rozdawanie informatorów, rekrutacja nowych członków INFONANO FAN CLUB) zrealizowana podczas bezpłatnych zajęć prowadzonych przez pracowników Instytutu Materuialów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pomagających oswoić się z wiedzą z zakresu nanotechnologii, inżynierii materiałowej oraz informatyki stosowanej oraz zachęcające do podjęcia studiów w ramach projektu INFONANO. Warsztaty były skierowane głównie do maturzystów i składały się zarówno z wykładu teoretycznego jak i zajęć praktycznych;
 • Akcja promocyjna (prezentacje kierunków, rozdawanie informatorów, rekrutacja nowych członków INFONANO FAN CLUB) zrealizowana podczas wizyt szkoleniowych przedstawicieli Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przeorientowania zawodowego dla kandydatów na studia prowadzonych na makrokierunkach „Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach” oraz „Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych”
 • Działanie promocyjne (rozdawanie informatorów, prezentacje) zrealizowane podczas akcji „Dziewczyny na Politechniki”, która odbyła się 23 kwietnia 2009 roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
 • Akcja promocyjna zrealizowana podczas DNIA FOTOWOLTAIKI Instututu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, która odbyła się 19 maja 2009 roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. W imprezie mogli wziąć udział członkowie INFONANO FUN CLUB. W trakcie DNIA FOTOWOLTAIKI zostały rozdane pierwsze nagrody w "Konkursie dla aktywnych" prowadzonym na stronach INFONANO FAN CLUB;
 • Akcja promocyjna zrealizowana podczas DNIA JAKOŚCI Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, która odbyła się 26 maja 2009 roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. W imprezie mogli wziąć udział członkowie INFONANO FUN CLUB;
 • Działanie promocyjne (plakaty, roll-up, informatory, prezentacje) zrealizowane podczas akcji „Dni otwarte Laboratorium Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych”, która odbyła się 14 - 16 lipca 2009 roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
 • Szerokie działanie promocyjne (plakaty, roll-up, informatory, prezentacje) zrealizowane podczas akcji „Dni otwarte Projektu INFONANO”, która odbyła się 28-29 września 2009 roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
 • Działanie promocyjne (plakaty, roll-up, informatory, prezentacje, certyfikaty) zrealizowane podczas akcji „Śląska Noc Nukowców”, która odbyła się 30 września 2009 roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
 • Uroczysta inauguracja projektu INFONANO, która odbyła się 6 października 2009 roku, podczas której Pan Profesor Leszek A. Dobrzański wygłosił wykład inauguracyjny na temat „Cele i założenia projektu INFONANO”. W trakcie Inauguracji rozdano nagrody w konkursie wiedzy z zakresu Nanotechnologii i Informatyki Stosowanej prowadzonej na stronie INFONANO FAN CLUB a najlepsi studenci przyjęci na makrokierunki: „ Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych” oraz „Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach” otrzymali nagrody (laptopy, aparaty fotograficzne, MP4 i MP3) oznaczone logiem projektu, Unii Europejskiej oraz PO KL;
 • Druk pierwszej edycji Informatora dla kandydatów na studia Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi makrokierunków: „Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach” oraz „Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych”
 • Druk drugiej edycji Informatora dla kandydatów na studia projektu INFONANO ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kierunków współfinansowanych w ramach Projektu: „Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach”, „Inżynieria Materiałowa” oraz „Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych”
 • Wizyty szkoleniowe przedstawicieli Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych w szkołach ponadgimnazjalnych ramach przeorientowania zawodowego dla kandydatów na studia prowadzonych na kierunkach objętych programem INFONANO w ramach projektu p.t. „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach”
 • Seria zajęć praktycznych prowadzonych w laboratoriach Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych dla uczniów klas maturalnych, w trakcie których prowadzona jest akcja promocyjna Projektu (krótka prezentacja, rozdanie Informatorów, rozdanie certyfikatów, opatrzonych logiem projektu INFONANO, UE i PO KL, potwierdzających uczestnictwo w zajęciach, rekrutacja nowych członków INFONANO FAN CLUBU);
 • Szerokie działania promocyjne (plakaty plaoter, roll-upy, dyskusje) zrealizowane podczas konferencji naukowej „Badania – Materiały – Własności” BMW skierowanej do studentów makrokierunków: „ Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych” oraz „Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach”, która odbyła się w dniach 26-28 października 2009 roku w Ustroniu Zawodziu;
 • Materiały konferencyjne na CD: „Badania – Materiały – Własności” BMW,Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice 2009, ISBN , EAN ;
 • Szerokie działania promocyjne (plakaty plaoter, roll-upy, dyskusje) zrealizowane podczas Pierwszej Konferencji Materiałoznawczo – Informatyczno – Nanotechnologicznej KOMIN, która odbyła się 29 listopada – 1 grudnia 2009 roku w Białce Tatrzańskiej;
 • Materiały konferencyjne: Redakcja: L. A. Dobrzański, „Cele i zadania Projektu INFONANO Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach”, Pierwsza Konferencja Materiałoznawczo – Informatyczno – Nanotechnologicznej KOMIN, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice 2009, ISBN 83-89728-63-X, EAN 9788389728630;
 • Reklama prasowa, Photo essay INFONANO'2009, Gliwice, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 37 (2) 2009 ;
  Reklama prasowa, Photo essay B-M-W’2009, Ustroń, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 37 (2) 2009 ;
 • Reklama prasowa, Photo essay KOMIN-SYMED’2009, Białka Tatrzańska, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 37 (2) 2009 ;
 • Reklama prasowa na okładce międzynarodowego czasopisma Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 37 (2) 2009
 • Szerokie działania promocyjne (plakaty ploter, roll-upy, dyskusje) zrealizowane podczas Pierwszego Sympozjum Metodycznego Doktorantów – SYMED, która odbyła się 29 listopada – 1 grudnia 2009 roku w Białce Tatrzańskiej;
 • Materiały konferencyjne: Praca zbiorowa Redakcja: L. A. Dobrzański, Prace Studenckich Kół Naukowych nr 24 „SYMED”, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice 2009, ISBN 83-89728-62-1, EAN 9788389728623;
 • Pozycja książkowa: Praca zbiorowa, Redakcja: L. A. Dobrzański, Prace Studenckich Kół Naukowych nr 24 „DLOP”, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice 2009, ISBN 83-89728-61-3, EAN 9788389728616
 • Szerokie działania promocyjne zrealizowane podczas NANO’ DAY Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych zorganizowanego na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach dnia 5 stycznia 2010 roku, w której brali udział studenci i kadra dydaktyczna Wydziału.
 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, JAMME nt. Methodology of high-speed steels design using the artificial intelligence tools W. Sitek (Poland) , vol. 39(2) 2010 
 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, JAMME nt. Synthesis and characterization of carbon nanotubes decorated with platinum nanoparticles L.A. Dobrzański, M. Pawlyta, A. Krztoń, B. Liszka, K. Labisz (Poland), vol. 39(2) 2010.
 • Płyta CD: Informator dla kandydatów na studia Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi makrokierunków: „Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach”, „Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych” i "Inżynieria materiałowa"
   Szerokie działania promocyjne zrealizowane podczas szkolenia nt. „Techniki próżniowej obróbki cieplnej stopów metali” zorganizowane w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej (cykl wykładów).
 • Szerokie działania promocyjne zrealizowane podczas Dnia Inżynierii Stomatologicznej, Wygłoszenie wykładów ( Wydarzenie towarzyszące XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME’2010), 1 czerwca 2010 r.
 • Prace Studenckich Kół Naukowych, “Szkoła Inżynierii Materiałowej”, Trnava’2010, zeszyt 25
 • Prace Studenckich Kół Naukowych, “Sesja Okolicznościowa Studenckich Kół Naukowych”, zeszyt 26 i 27
 • Reklama prasowa na okładce “Programme and Proceedings of the 18th International Scientific Conference AMME’2010”;
 • Szerokie działania promocyjne (plakaty, roll-up, wykłady) zrealizowane podczas Drugiej Konferencji Materiałoznawczo – Informatyczno – Nanotechnologicznej KOMIN, która odbyła się 14-15.06.2010 r. w Zakopanem.
 • Materiały konferencyjne na CD: „II Konferencja Materiałoznawczo-Informatyczno-Nanotechnologiczna KOMIN’2010, Wyd. International OCSCO Word Press, Gliwice 2010, ISBN 83-89728-76-1, EAN 9788389728760
 • Szerokie działania promocyjne (plakaty, roll-up, seria wykładów) w ramach Drugiego Sympozjum Metodycznego Doktorantów SYMED, 23-24.11.2010 r. Ustroń.
 • Reklama prasowa na okładce międzynarodowego czasopisma Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 40 (1) 2010
 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym nt. The idea of material science virtual laboratory L.A. Dobrzański, R. Honysz (Poland) , Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, JAMME 
 • vol. 42 (1-2) 2010 
 • Reklama prasowa w międzynarodowym czasopiśmie Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 42 (1-2)  2010 
 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym Effect of cooling rate and aluminum contents on the Mg-Al-Zn alloys’ structure and mechanical properties L.A. Dobrzański, M. Król, T. Tański, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, JAMME vol. 43(2) 2010 
 • Artykuł w czasopismie międzynarodowym: Artificial intelligence and virtual environment application for materials design methodology L.A. Dobrzański, R. Honysz (Poland) Archives of Materials Science and Engineering, AMSE, vol. 45(2) 2010 
 • Pozycja książkowa: W.Sitek "Metodologia projektowania stali szybkotnących z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji", Open Access Library, 2010, (Vol.01) 
 • Reklama prasowa na okładce międzynarodowego czasopisma Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 43 (2) 2010
 • Dodruk drugiej edycji Informatora dla kandydatów na studia projektu INFONANO ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kierunków współfinansowanych w ramach Projektu: „Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach”, „Inżynieria Materiałowa” oraz „Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych”.
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up, seria wykładów) podczas Dnia Inżynierii Biomedycznej w dniu 10 marca 2011 r.
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up, seria wykładów) podczas Dnia formowania produktów przy użyciu wiązki elektronów w dniu 29 marca.2011 r.
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up, seria wykładów) podczas Dnia Metodyki Badań Materiałów w dniu 10 maja 2011 r.
 • Reklama prasowa na okładce “Programme and Proceedings of the 19th International Scientific Conference AMME’2011”;
 • Reklama prasowa na okładce "Proceedings of the 19th International Scientific Conference AMME’2011 (cd-rom)
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up, seria wykładów) podczas Trzeciej Konferencji Materiałoznawczo-Informatyczno-Nanotechnologicznej KOMIN, Wrocław 30 maja-1 czerwca 2011 r.
 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: The influence of Ni-P layer deposited onto Al2O3 on structure and properties of Al-Al2O3 composite materials L.A. Dobrzański, M. Kremzer, J. Konieczny, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, JAMMEvol. 46(2) 2011 
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up, seria wykładów) podczas Czwartej Konferencji Materiałoznawczo-Informatyczno-Nanotechnologicznej KOMIN, Gliwice 15 listopada 2011 r.
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up, wykład) podczas Wykładu z zakresu systemów zarządzania i nt. podtsw syntezy biowarstw węglowych dla chirurgii kostnej w dniu 17 kwietnia 2012 r.
 • Szerokie działania promocyjne (plakaty, roll-up, seria wykładów) w ramach Trzeciego Sympozjum Metodycznego Doktorantów SYMED, Ustroń, 27-29 luty 2012 r.
 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: nt Sol gel TiO2 antireflection coatings for silicon solar cells L.A. Dobrzański, M. Szindler (Poland), Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, JAMME vol. 52(1) 2012 
 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: Possibility of wettability improvement of Al2O3 preforms infiltrated by liquid aluminium alloy by deposition Ni-P coating L.A. Dobrzański, M. Kremzer, M. Dziekońska, Archives of Materials Science and Engineering, AMSE, vol. 55/1 May 2012
 • Pozycja książkowa: L.A. Dobrzański (ed.) "Effect of casting, plastic forming or surface technologies on the structure and properties of the selected engineering materials", Open Access Library, 2011, vol.1 
 • Pozycja książkowa L.A.Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz "Obróbka powierzchni materiałów inżynierskich", Open Access Library, 2011, vol.5 
 • Pozycja książkowa: A.D.Dobrzańska-Danikiewicz (ed.) "Materials surface engineering development trends", Open Access Library, 2011, vol.6 
 • Reklama prasowa w międzynarodowym czasopiśmie Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 2011
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up) podczas XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME’2012 w dniach 9-12 września 2012 r., Kołobrzeg.
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up, seria wykładów) podczas Szkolenia nt. Modern Materials and Engineering, w dniach 9-12 września 2012 r., Kołobrzeg.
 • Reklama prasowa na okładce Programme and Proceedings of the 20th International Scientific Conference AMME’2012
 • Reklama prasowa na okładce Proceedings of the 20th International Scientific Conference AMME’2012 (cd-rom)
 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: Physical properties of magnetostrictive composite materials with the polyurethane matrix L.A. Dobrzański, A.E. Tomiczek, A. Szewczyk, K. Piotrowski, M.U. Gutowska, J. Więckowski (Poland) Archives of Materials Science and Engineering, AMSE, vol. 57(1) 2012 
 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: Investigation of various properties of monocrystalline silicon solar cell L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, M. Giedroć,P. Panek (Poland) Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, JAMME, vol. 55(2) 2012 
 • Reklama prasowa w międzynarodowym czasopiśmie Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering vol. 55(2) 2012
 • Reklama prasowa w międzynarodowym czasopiśmie naukowym Archives of Materials Science and Engineering vol. 49(2) 2012 
 • Pozycja książkowa: L.A. Dobrzański, T.Tański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, M. Król, S.Malara, J.Domagała-Dubiel "Struktura i własności stopów Mg-Al-Zn", Open Access Library, 2012, vol.5 (11)
 • Pozycja książkowa:G.F.Batalha "Design for X – design for excellence", Open Access Library, 2012, vol.6 (12) 
 • Pozycja książkowa: L.A.Dobrzański, G.Matula "Podstawy metalurgii proszków i materiały spiekane", Open Access Library, 2012, vol.8 (14)
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up, seria wykładów) podczas Seminarium książka dla każdego w dniu 11 stycznia 2013 r.
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up, seria wykładów) podczas Międzynarodowego Studenckiego Kongresu Naukowego COKÓŁ w dniu 6-10 maja.2013 r.
 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: Structure of X11MnSiAl17-1-3 steel after hot-rolling and Gleeble simulations L.A. Dobrzański, W. Borek, M. Czaja, J. Mazurkiewicz (Poland) Archives of Materials Science and Engineering, AMSE, vol. 61(1) 2013 
 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: Surface quality in selective laser melting of metal powders M. Król, L.A. Dobrzański, Ł. Reimann, I. Czaja (Poland) Archives of Materials Science and Engineering, AMSE, vol. 60/2 April 2013 
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up, seria wykładów) podczas Dni Otwartych Politechniki Śląskiej w dniu 9 kwietnia 2013 r. 
 • Szerokie działania promocyjne związane z działaniami preorientacyjnymi podczas wizyt uczniów szkół średnich w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w maju 2013 r. 
 • Szerokie działania promocyjne podczas Dni Nauki i Przemysłu w dniu 24 maja 2013 r. 
 • Reklama prasowa na okładce Programme and Proceedings of the 21st International Scientific Conference AMME’2013
 • Reklama prasowa na okładce Proceedings of the 21st International Scientific Conference AMME’2013 (cd-rom)
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up) podczas XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME’2013, 23-26 czerwiec 2013, Kraków 
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up, seria wykładów) podczas V Konferencja Materiałoznawczo-Informatyczno-Nanotechnologicznej KOMIN’2013, 23-26 czerwiec 2013, Kraków
 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: Al2O3 antireflection coatings for silicon solar cells L.A. Dobrzański, M. Szindler (Poland) Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, JAMME, vol. 59(1) 2013 
 • Artykuł w czasopiśmie międzynarodowym: Electrical properties mono- and polycrystalline silicon solar cells L.A. Dobrzański, M. Szczęsna, M. Szindler, A. Drygała (Poland) Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, JAMME, vol. 59(2) 2013 
 • Szerokie działania podczas działań preorientacyjnych dla kandydatów na studia - wizyty uczniów szkół ponadgimnazialnych wrzesień 2013 r.
 • Promocja projektu w podręcznikach akademickich" Podstawy nauki o materiałach" L.A. Dobrzański i "Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich" L.A Dobrzański i A Dobrzańska-Danikiewicz 
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up) podczas Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej w dniu 19 października 2013 r. 
 • Promocja projektu w podręczniku akademickim pt. Metaloznawstwo opisowe L.A. Dobrzański
 • Szerokie działania promocyjne (program, plakaty, roll-up, seria wykładów) podczas Dnia z Przemysłem w dniu 16 stycznia.2014 r