Potrzeby realizacji projektu

Potrzeby realizacji projektu to:

  • Przeciwdziałanie spadkowi zainteresowania studiami technicznymi i brak specjalistów w branżach zapewniających rozwó gospodarczy i konkurencyjność Polski w świecie
  • Uruchomienie kształcenia na kierunkach priorytetowych, poszukiwanych na rynku pracy, w rozwojowych branżach przemysłowych oraz MSP
  • Unikatowość kształcenia na priorytetowym kierunku Inżynieria materiałowa w ramach makrokierunków Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych"  i „Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach" oraz na kierunku (IM) Zwiększenie % studentów z innych regionów Polski do ok. 30%, ze względu na: unikatowość kształcenia obecnie z Polski 14,70%, z województwa śląskiego 85,30%
  • Wzrost % mieszkańców województwa śląskiego z wyższym wykształceniem i po unikatowych kierunkach i dostosowanie kwalifikacji do zmieniającej się struktury przedsiębiorstw w regionie
  • Zwiększenie potencjału i kompetencji kadry Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w zakresie inżynierii materiałowej, także przez kształcenie doktorantów w zakresie „Nanotechnoiogia".