Grupy docelowe

Grupy docelowe objęte wsparciem projektu to:

 • Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych jako jednostka wewnetrzna Wydzaiłu Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej,
 • Studenci studiów inżynierskich:
  • kierunku Inżynieria Materiałowa
  • oraz makrokierunków Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach i Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych
 • Uczestnicy interdyscyplinarnych studiów doktoranckich nt. Nanotechnologii
 • Kadra akademicka Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych doskonaląca kwalifikacje w celu:
  • prowadzenia nowych kierunków studiów,
  • opracowania założeń i pomocy dydaktycznych,
  • poprawy zarządzania przez jakość,
 • Słuchacze spoza uczelni specjalistycznych kursów kształcenia ustawicznego w celu:
  • zapewnienia ciągłego transferu wiedzy i umiejętności pomiędzy grupami pokoleniowymi w ramach zarządzania wiekiem,
  • wykorzystania synergii potencjału osób w różnym wieku dla zrównoważonego rozwoju firm
  • dokształcania kadry inżynieryjno-technicznej firm w zakresie nanotechnologii i inżynierii materiałowej
 • Młodzież szkół ponadgimnazjalnych w celu wybory nowych kierunków studiów