Działania

W projekcie przewidziane są następujące działania:

 • Preorientacja dla kandydatów na studia przez:
  • wizyty w szkołach
  • wykłady wizytujące
  • Dni Otwarte
  • krótkie kursy
  • strony internetowe
  • druk informatorów
 • Rekrutacja na studia inżynierskie i studia doktoranckie
 • Przygotowanie, otwarcie i realizacja nowych kierunków:
  • Inżynieria materiałowa
  • Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
  • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
 • Przygotowanie, otwarcie i realizacja w języku angielskim nowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Nanotechnologia w dyscyplinach Inżynieria Materiałowa i Budowa i Eksploatacja Maszyn o tematyce uzgodnionej z podmiotami gospodarczymi wdrażającymi wyniki prac doktorskich
 • Opracowanie dokumentacji przez pracowników Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej tj: 
  • programów, syiabusów
  • konspektów wykładów, instrukcji do ćwiczeń,
  • pomocy dydaktycznych,
  • dokumentacji zapewnienia jakości ISO 9001 projektu
 • Kształcenie studentów i doktorantów:
  • dostosowanie zajęć laboratoryjnych do potrzeb studentów i doktorantów niepełnosprawnych
 • Wydawanie książek
 • Prowadzenie platformy internetowej dla studentów i kandydatów  zawierającej informacje :
  • o kursach, szkoleniach,
  • wydarzeniach wiedza
  • uzupełniające zadania do samodzielnego rozwiązania
 • Uatrakcyjnianie kształcenia:
  • kursy w grupach 10-15 osobowych
  • wydawanie czasopisma ze zbiorem prac studentów, m.in. z Kół naukowych konterencje z referowaniem prac studenckich
  • współpraca Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej z zakładami nanotechnologii i inżynierii materiałowej
  • spotkania panelowe dla studentów u potencjalnych pracodawców.
 • Szkolenia kadry Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej przez specjalistów z przemysłu
 • Wizyty studyjne kadryInstytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w celu spotkań z przedstawicielami europejskiej kadry zarządzającej edukacją
 • Szkolenia kadry Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w ośrodkach naukowych nanotechnologii i inżynierii materiałowej w świecie
 • Kursy specjalistyczne dla kadry inżynierskiej przemysłu spoza społeczności akademickiej przez kadrę Instytutu Materiałów Inzynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, przedstawicieli pracodawców i przemysłu
 • Stypendia dla doktorantów
 • Zarządzanie projektem przez wykwalifikowany personel Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej

Projekt jest zgodny z „Programem rozwoju dydaktyki i badań Politechniki Śląskiej - Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 2008-2012", oraz „Programem działania na lata 2009-2012; Politechnika Śląska - Innowacyjne Centrum Kształcenia i Nauki"